Upphandlingsverktyg för offentlig sektor

NYHET: Sourcing as a Service

Ecenea och AreaChica förenar nu det bästa av två världar för att genomföra direktupphandlingar med erfarna upphandlingskonsulter och marknadens mest användarvänliga och funktionella system för att genomföra direktupphandlingar. Vi levererar en komplett tjänst – från er kravspecifikation till signerat avtal – med högsta kvalitet till en fast kostnad om 25 000 SEK.

Upphandlingen genomförs helt digitalt i AreaChicas prisade och innovativa systemstöd tillsammans med Ecenea, Sveriges kanske mest välrenommerade konsultbolag inom offentlig upphandling som ansvarar för upphandlingsarbetet. Tack vara systemstödet så erbjuder vi er en fullständig transparens och en helt digital process där vi omvandlar er kravspecifikation till en upphandlingsmall, vi skickar ut upphandlingen till kreditvärdiga och godkända leverantörer, vi konkurrensutsätter, jämför anbud, förhandlar, e-signerar med avtalshantering och ni får en logg med alla händelser och fullständig dokumentation och korrespondens med all information som rör upphandlingen.

Klicka här för att skicka en förfrågan!

Vi gör det lätt att göra rätt!

AreaChica säkerställer att alla dina upphandlingar följer regelverken så att du kan fokusera på värdeskapande och hållbara upphandlingar!

AreaChica’s upphandlingsverktyg stödjer inköpare att göra upphandlingar på ett snabbt, enkelt och roligt sätt i enlighet med rådande lagar och regler. Vår tjänst är helt kostnadsfri för både upphandlare och leverantörer. Tjänsten kräver inte någon lokal installation eller utbildning och uppfyller alla statliga administrations och säkerhetskrav. Till skillnaden mot övriga upphandlingsverktyg för offentlig sektor har vi fokuserat på användarvänlighet, kunskapsdelning och funktionalitet för göra alla upphandlingar säkra, roliga och hållbara! Vill du prova en digital upphandling eller se en demo? Kontakta oss!

public sector

AreaChica’s upphandlingsverktyg innehåller:

 • Kunskapsbank
 • Dokumentationsplikt
 • Hög IT-säkerhet – Alla servrar inom Norden.
 • Avtalsdatabas
 • E-signering
 • Expertpanel
 • Direktupphandlingar
 • Förnyad konkurrensutsättning
 • Dynamisk Inköpsprocess – DIS
 • Leverantörsdatabas med digital Showroom
 • Upphandlingsbibliotek med mallar för avtal och anbud
 • Bygg egna förfrågningsunderlag
 • Fullständig dokumentation av hela anbudsprocessen enligt dokumentationsplikt
 • Fri personlig support för upphandlare och leverantörer
 • Hantera kompletteringar/förtydliganden och frågor och svar
 • Skapa öppningsprotokoll och tilldelningsbeslut
 • Bygga upp förfrågningsunderlag
 • Hantera och jämföra anbud
 • Annonsering av upphandling
 • Efterannonsering
 • Export av anbudsdata
 • Forum för kunskapsdelning för anställda inom offentlig sektor
 • Support

Så fungerar AreaChica’s upphandlingsverktyg:

AreaChica’s upphandlingsverktyg är en öppen SAAS-applikation skapad av upphandlare för upphandlare. Verktyget är byggt från grunden med användaren i fokus med syfte att vara användarvänligt och roligt att använda. Helt kostnadsfritt! Vill du prova eller se en demo? Kontakta oss!

Om AreaChica

Sedan 2020 utvecklar och tillhandahåller AreaChica ett systemstöd och metodik för offentlig och privat sektor för att på riktigt möjliggöra en digital inköpsprocessen. AreaChica har sitt huvudkontor i Stockholm med 10 anställda som är lokaliserade runt om i Sverige. Vi har idag cirka 200 kunder inom privat och offentlig sektor.

AreaChica behandlar alla lika. Vi värdesätter likabehandling, oberoende och kvalité. Alla leverantörer ges tillgång till samma information samtidigt. Interaktioner och aktiviteter logga och spårar och presenteras i realtid. Alla data kan närsomhelst exporteras.

AreaChica’s upphandlingsverktyg är utvecklat av Sveriges ledande inköpsexperter inom både privat och offentlig sektor. Genom att använda vårt system säkerställer du korrekt regeluppfyllnad samtidigt som du får arbeta i ett intuitivt och användarvänligt system. Dessutom garanterar vi önskad spridning av upphandlingen, både till utvalda leverantörer och via publik spridning.

Vill du prova eller se en demo? Kontakta oss!