Om AreaChica

AreaChica har som affärsidé att digitalisera, utveckla och förenkla inköp och försäljning. Med AreaChica genomför ni professionella inköp på ett mycket enkelt sätt, ibland krävs bara några klick. Vi hjälper leverantören att hitta kvalificerade köpare. Genom att göra det enkelt att upphandla och att dela erfarenheter så bidrar AreaChica till ökad konkurrensutsättning och att sprida kunskap. Det är ett viktigt bidrag för ett mer hållbart samhälle och en förbättrad ekonomi – i det lilla och det stora.

Kontakta oss på info@areachica.se så berättar vi mer!

Bakgrund

Idén till AreaChica kommer från självupplevda problem från grundarna som har arbetat med företagsledning, försäljningsledning, försäljning, inköp och inköpsledning. Problemen som de ville göra något åt var förenkla och sänka kostnaden för att hitta en ny kund och att förenkla och digitalisera upphandling och inköp. Att digitalisera inköp- och upphandlingsprocessen är en förutsättning för att göra inköp spårbart och transparent, vilket är ett lagkrav inom offentlig sektor.

Metodik

Vi flyttar från ”Push” till ”Pull”. Innan AreaChica så var den säljande delen av företagsvärlden tvungen att nå den köpande sidan med olika typer av marknadsföring ”Push” för att låsa in köparen till ett fysiskt möte för att sälja in sin produkt/tjänst. Det betyder att alla leverantörer fightas om samma sak, tid med köparen. En fight som är över redan innan den har börjat eftersom köparen själv i första hand vill göra sin egen marknadsundersökning för att sedan bjuda in leverantören till dialog ”Pull”.

Enkelt förklarat så ser vi att köparna från företag kommer att köpa in tjänster på samma sätt som vid privata inköp. Alltså, att man som köpare själv vill göra sin egen kunskapsbildning och digitalt jämföra tjänster, priser och referenser innan man själv väljer att ta kontakt med en leverantör för köp eller upphandling.

För detta behövs en plattform – AreaChica. Vi ger köparen stödet att förstå, kommunicera och agera mot leverantörer genom kunskapsdelning och ett digitalt inköpsstöd.

Vår Vision

Vi på AreaChica brinner för att skapa ett bättre företagsklimat. Vi ser hur den klassiska inköpsorganisationen har förändrats i takt med företags behov att agera agilt samtidigt som inköpsansvaret flyttas ut i verksamheten. Behovet av oberoende kunskap, kontroll och inköpsverktyg ökar för att kunna möta och välja leverantör med fokus på innovation, hållbarhet och transparens.

Våra ledord

 • Alla är välkomna

  Stor som liten, lokal som global. Vi finns för alla och vi behandlar alla rättvist – Allt helt transparant, oberoende och på lika villkor.

 • Lätt att göra rätt

  Både inom offentlig och privat sektor ligger ett stort ansvar på köparen att upphandla korrekt enligt gällande regelverk och policy. Vi ser till att det blir rätt!

 • Det ska vara kul!

  Det är tufft att köpa in tjänster till ett företag. Gör jag rätt? Blir det bra? Håller budget? Vi ser till att det blir rätt samtidigt som roligt att jobba med oss!

 • Apenkelt

  System och IT-stöd behöver inte vara komplicerade och mossiga! Vi sätter användaren i fokus, det ska vara enkelt att använda vår plattform – Apenkelt helt enkelt!

Milstolpar

timeline

Vad AreaChica gör på 3 minuter

Vi är ett svenskt techbolag som erbjuder inköpsstöd och till både offentlig och privat sektor. Vi stödjer köparen genomföra köp av företagstjänster genom:

Kunskapsbildning

Inför ett inköp stödjer vi köparen med förstudien. Med hjälp av oberoende och leverantörsneutrala branschexperter har vi skapat en kunskapsbank med kategoriinsikter som hjälper köparen förstå hur man på snabbast och bästa sätt jobbar effektivt med kategoristyrning och hållbarhet inom respektive inköpskategori. Hos oss får du information sorterat på inköpskategori som beskriver:

 1. a.Marknaden
 2. b.Priser
 3. c.Vanliga fallgropar
 4. d.Trender
 5. e.Hållbarhetsfrågor

Leverantörslandskapet

Vi har samlat och kategoriserat leverantörer i vår marknadsplats där varje leverantör får ett digitalt Showroom för att med text och videopitch presentera sig för dig. Här kan du även se deras betyg och referenser från andra köpare och självklart även deras priser om leverantörer väljer att presentera det.

Upphandlingen

De flesta företag använder idag något system för att administrera sina inköp och avrop. Dock upplevs dessa som både kostsamma och komplicerade som kräver utbildning för implementering och löpande användning. Vi har satsat på ett intuitivt och roligt system där vi hjälper användaren återanvända kvalitetssäkrade upphandlingsmallar eller att skapa sin egen. Därefter är det enkelt att bjuda in leverantörer att delta och jämföra anbudssvar. När du hittat din leverantör automatgenereras ett leverantörsoberoende avtalsförslag som båda parter kan e-signera direkt i plattformen. All sparas och arkiveras i plattformen; anbud, kommunikation, avtal, bilagor och anbudslogg. Full transparens och spårbarhet!

Sharing is caring

Vi ser att kunskap om inköp lätt kan delas mellan användare i både privata och publika grupper för att lättare och snabbare genomföra bra och värdeskapande inköp. Många inköpare sitter med samma utmaningar, frågeställningar och behov. I stället för att uppfinna hjulet själv inför varje upphandling tror vi att alla vinner på att dela erfarenheter med varandra för att skapa bättre förutsättningar för hållbarhet och kategoristyrning!

Vår Affärsmodell

Vi erbjuder kostnadsfria abonnemang och premiumpaket för både köpare och leverantör. Vi arbetar oberoende för att köpare och leverantörer ska dra fördelar av digitalisering och kunskapsdelning.

Vill du köpa och sälja digitalt?

Prova själv, vår tjänst är tillgänglig helt kostnadsfri utan bindande villkor. Kontakta oss för en demo eller skapa ditt konto för att komma igång direkt här.